توان استار

هر آنجه که باید درباره توان استار بدانید

       دوستان عزیز توان از ۳ بخش فروشگاه فیزیکی و کارگاه و فروشگاه اینترنتی تشکیل شده است.
        در قسمت فروشگاه که به صورت فیزیکی دایر است فروش و پخش لوازم برقی اهم از صنعتی و ساختمانی به صورت خرده و عمده می باشد
        در قسمت کارگاه تولید انواع محافظ (صوتی و تصویری و کامپیوتر- یخچال و محافظ ورودی برق به ساختمان) تولید انواع چند خانه با نشان استاندارد
        در قسمت فلزکاری کارگاه تولید انواع تابلو برق – سلول – و رکهای صنعتی در ابعاد مختلف (ساخت تابلو های خاص به صورت سفارشی) می باشد
       و برای سهولت  کار و توسعه فروش یه صورت سفارش  فروشگاه اینترنتی  بر قرار شد.